De laatste jaren steken steeds meer bedrijven in op Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is goed voor het imago van het bedrijf maar in de praktijk valt het niet altijd mee om dit consequent te doen en voor langere termijn hier invulling aan te geven. Een Etten-Leurse ondernemer, Ruud Hoondert, werkt al jaren volgens het MVO-principe, nog voordat het de nieuwe standaard werd.

 

Wat is MVO precies?

Onder MVO wordt verstaan het ‘zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, het sociaal-ethische en winst met elkaar in balans is – en afgestemd op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbende) van de onderneming’ (bron: duurzaam-ondernemen.nl).

Bij het toepassen van het MVO-principe wordt voortdurend de balans gezocht tussen de drie P’s: People, Profit en Planet. Deze balans wordt op een transparante manier gecommuniceerd naar alle stakeholders. Elke ondernemer geeft hier zijn/haar eigen invulling aan.

 

Etten-Leurse ondernemer Ruud Hoondert

Ruud Hoondert, exploitant van Het Turfschip Etten-Leur, zit al jaren in het vak van advies, beheer en exploitatie van zogenaamd ‘maatschappelijk’ vastgoed. Dit zijn accommodaties die vaak middels gemeenschapsgeld gerealiseerd worden en ter beschikking worden gesteld voor het algemeen nut, denk aan theaters, dorpshuizen maar ook sportaccommodaties etc.

Al vanaf het begin dat Ruud verantwoordelijk was voor welke accommodatie dan ook, hij heeft altijd ruimte geboden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zodat deze een kans krijgen om werkervaring op te doen en zo weer mee te kunnen in de maatschappij.

“Arbeidsparticipatie moet je willen dragen als een tatoeage, niet als plakplaatje”

– Ruud Hoondert, MVO ondernemer

“De verantwoordelijkheid voor die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ga je voor langere tijd aan, dat is niet voor eventjes”, zegt Ruud Hoondert. “Vanuit dat commitment zie je ook de resultaten die het oplevert: mensen zien groeien en vaak laten gaan omdat ze zelfstandig hun weg kunnen vervolgen. Dat is prachtig om te zien, het leukste schouderklopje wat je als ondernemer kunt krijgen!”

 

Geen overheidssubsidie, wel invulling maatschappelijk functie

Sinds april 2014 valt exploitatie en beheer van Het Turfschip Etten-leur onder de hoede van H-int, de moedermaatschappij van Ruud Hoondert. Er wordt geen subsidie ontvangen voor de invulling van de maatschappelijke functie, terwijl er wel een commerciële huur moet worden betaald aan de gebouweigenaar. “Een pittige uitdaging, die wij graag zijn aangegaan”, aldus Ruud Hoondert.

Een greep uit de maatschappelijk functies die door Het Turfschip Etten-Leur ingevuld worden:

  • Meer dan 40 maatschappelijke organisaties maken kosteloos gebruik van de ruimtes.
  • Maatschappelijke organisaties mogen gebruik maken van de voordelen van de centrale inkoop van Het Turfschip Etten-Leur, waardoor zij besparen op hun kosten en meer activiteiten voor de lokale bevolking kunnen ontplooien.
  • Meer dan 10% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het Turfschip Etten-Leur is hiermee één van de grootste ambassadeurs arbeidsparticipatie.
  • Een aantal topsporters, bijvoorbeeld Louis Hollaar (www.louishollaar.nl), worden structureel gesponsord zodat zij hun sport op topniveau kunnen (blijven) beoefenen.

Omdat er uiteraard ook geld binnen moet komen om de exploitatie kostendekkend te houden, zijn commerciële activiteiten zowel zakelijk als particulier essentieel naast het organiseren van eigen activiteiten waaronder een culturele programmering. Daarnaast wordt voor Het Turfschip Etten-Leur voortdurend gezocht naar verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, vermindering verspilling voedsel etc.